Cenik

CENA VRTCA

VRTEC MALČEK je zasebni vzgojno-izobraževalni zavod s koncesijo občine Grosuplje.

Starši ki uveljavljajo znižanje plačila vrtca, cene vrtca ne plačujejo v celoti, saj je naš vrtec sofinanciran iz javnih sredstev.

Oskrbnino za otroka se izračuna glede na plačilni razred družine. Plačilni razred vam z odločbo določijo na Centru za socialno delo.

Untitledk

 

PRAVICA STARŠEV DO ZNIŽANEGA PLAČILA VRTCA

Starši, ki želijo uveljavljati znižano plačilo vrtca morajo ob vpisu oddati tudi vlogo na Center za socialno delo Grosuplje ( oz. drugi krajevno pristojni center; ponavadi na center, kjer ima otrok stalno prebivališče ). Vlogo lahko najdete tukaj.

Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne v naslednjem mesecu od vložitve vloge. Starši, ki ne uveljavjajo te pravice pa se obravnavajo kot plačniki najvišjega razreda (77% cene programa).

Iz oddane vloge se ugotavlja višina plačila za vrtec glede na to kateri dohodkovni razred dosegate. To prikazuje spodnja tabela.

lestvica

Za več informacij nas pokličite na telefon 064/183-256 ali pošljite vprašanje na vrtecmalcek@gmail.com .

Untitled2-1