Cenik

CENA VRTCA

VRTEC MALČEK je zasebni vzgojno-izobraževalni zavod s koncesijo občine Grosuplje.

Starši ki uveljavljajo znižanje plačila vrtca, cene vrtca ne plačujejo v celoti, saj je naš vrtec sofinanciran iz javnih sredstev. Koncesijski vrtci v občini Grosuplje so cenovno izenačeni z javnimi vrtci.

Oskrbnino za otroka se izračuna glede na plačilni razred družine. Plačilni razred vam z odločbo določijo na centru za socialno delo.

Untitledk

PRAVICA STARŠEV DO ZNIŽANEGA PLAČILA VRTCA

Starši, ki želijo uveljavljati znižano plačilo vrtca morajo ob vpisu oddati tudi vlogo na center za socialno delo Grosuplje ( oz. drug krajevno pristojni center; ponavadi na center, kjer ima otrok stalno prebivališče ). Vlogo lahko najdete tukaj.

Iz oddane vloge se ugotavlja višina plačila za vrtec glede na to kateri dohodkovni razred dosegate. To prikazuje spodnja tabela.

lestvica

Z odločbo dobite določen dohodkovni razred in posledično lahko v tabeli poiščete procent plačila vrtca. Ta procent določa, koliko od ekonomske cene vrtca boste plačali za mesečno oskrbnino. Ekonomska cena vrtcev s koncesijo v občini Grosuplje znaša:

  • 684 EUR za 1. starostno skupino (1-3 let)
  • 484 EUR za 2. starostno skupino (3-6 let)
PRIMER: Če npr. spadate v 5. dohodkovni razred, boste plačevali 35% od 684 EUR ali 484 EUR (odvisno od starosti otroka).

Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne v naslednjem mesecu od vložitve vloge. Starši, ki ne uveljavljajo te pravice pa se obravnavajo kot plačniki najvišjega razreda (77% cene programa).

ZDRAVNIŠKO POTRDILO OB VPISU

Za vključitev otroka v vrtec je obvezno zdravniško potrdilo, ki ga dobite pri vašem pediatru.

Za več informacij nas pokličite na telefon 064/183-256 ali pošljite vprašanje na vrtecmalcek@gmail.com .

Untitled2-1