Program

PROGRAM

Program vrtca Malček temelji na uradnem nacionalnem dokumentu Kurikulumu za vrtce.

Kurikulum usmerja potek programa v vrtcu in nudi oporo vzgojiteljem pri delu z otroki. Gre za dokument, ki ga podpira tudi vrtec Malček, saj poudarja individualnost posameznika, enakopravnost in aktivno preživljanje časa otrok v vrtcu.

Kurikulum pušča vzgojiteljem možnost, da izbirajo zaporedje, obsežnost in zahtevnost določenih tematik, glede na starost svojih varovancev. Glavne tematike, ki jih predvideva Kurikulum so:

– gibanje,
– jezik,
– umetnost,
– družba,
– narava,
– matematika.

ZAČETKI Z VRTCOM MALČEK

V naš vrtec sprejemamo otroke pri 11 mesecih starosti in jih z vami popeljemo vse do šole.

Zavedamo se, da so v uvajalnem obdobju malčki občutljivi, zato je temu prilagojena tudi naša nega in odnos. Začetek otrokovega obiskovanja vrtca priporočljivo začnemo z nekaj dnevnim uvajanjem. Postopno uvajanje je izredno pomembno, kajti nove situacije, okolje in osebe predstavljajo čisto nov svet za malčka. Vse natančne informacije o začetnem uvajanju starši pridobijo pri strokovnem kadru vrtca.

Za več informacij pokličite ali oddajte svoje vprašanje na vrtecmalcek@gmail.com

Untitled