Program

PROGRAM

Program Vrtca Malček temelji na uradnem nacionalnem dokumentu Kurikulumu za vrtce.

Kurikulum usmerja potek programa v vrtcu in nudi oporo vzgojiteljem pri delu z otroki. Gre za dokument, ki ga podpira tudi Vrtec Malček, saj poudarja individualnost posameznika, enakopravnost in aktivno preživljanje časa otrok v vrtcu.

Kurikulum pušča vzgojiteljem možnost, da izbirajo zaporedje, obsežnost in zahtevnost določenih tematik, glede na starost svojih varovancev. Glavne tematike, ki jih predvideva Kurikulum so:

– gibanje,
– jezik,
– umetnost,
– družba,
– narava,
– matematika.

Preko tematskih sklopov se otroka spodbuja in motivira, da je aktiven pri dejavnostih. Tako preko lastnega raziskovanja in preizkušanja pridobi nova spoznanja ter spretnosti.

Držimo se načela, da je osnova vseh dejavnosti igra, saj je le-ta najbolj naraven način učenja v otroštvu. Z igro otroka stimuliramo in mu predstavimo učenje kot nekaj zabavnega – skozi igro tako učinkovito pridemo do uporabnega znanja in razvoja kognitivnih sposobnosti.

20190620_0931330

Zelo pomembno področje je tudi gibanje. Gibalne sposobnosti človeka se najintenzivneje razvijajo prav v predšolskem obdobju, zato veliko pozornosti namenjamo sprehodom, tekanju, gibalnim igram, plesu in drugim dejavnostim na prostem.

DODATNI OBOGATITVENI PROGRAM

V sklopu delovanja vrtca se izvajajo mnoge obogatitvene dejavnosti.

Te dejavnosti potekajo v dopoldanskem in tudi popoldanskem času. V našem Vrtcu Malček smo zelo ponosni na pestro dogajanje kot so obiski kmetije, vožnja z vlakom do mesta, obiski ustanov, izleti in tudi na naše božične ter zaključne predstave.

Nekaj pomembnejših obogatitvenih programov pa si lahko ogledate spodaj:

mali_soncek_napis        logo