Začetki z Vrtcem Malček – uvajanje

V naš vrtec sprejemamo otroke pri 11 mesecih starosti in jih z vami popeljemo vse do šole.

Za vključitev otroka v vrtec je obvezno zdravniško potrdilo, ki ga dobite pri vašem pediatru.

Zavedamo se, da so v uvajalnem obdobju malčki občutljivi, zato je temu prilagojena tudi naša nega in odnos. Začetek otrokovega obiskovanja vrtca priporočljivo začnemo z nekaj dnevnim uvajanjem. Postopno uvajanje je izredno pomembno, kajti nove situacije, okolje in osebe predstavljajo čisto nov svet za malčka. Vse natančne informacije o začetnem uvajanju starši pridobijo pri strokovnem kadru vrtca.

Za več informacij pokličite ali oddajte svoje vprašanje na vrtecmalcek@gmail.com