Zaposlitev

eueu

Vrtec Malček se aktivno vključuje tudi v širše programe Evropske politike. V letu 2017/2018 izvajamo projekt »PRVA ZAPOSLITEV: POMOČNIK VZGOJITELJA SEM 2017/2018 – PVS B«.

Ponosni smo, da lahko v sodelovanju z Ministrstvom RS za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskim socialnim skladom mladim pomočnikom z ustreznim končanim izobraževanjem skozi ta projekt nudimo izvajanje aktivnosti, ki so nujne za opravljanje strokovnega izpita na področju vzgoje.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Cilj projekta je zniževanje brezposelnosti mladih in omogočanje mladim, da dosežejo poklicne kvalifikacije ter izkušnje. Veseli smo, da so vsi mladi zaposleni, ki so se preko projekta vključevali v vzgojno-izobraževalni proces v vrtcu Malček, cilje tudi zelo uspešno dosegali v zadanih rokih.