Zaposlitev

eueu

Ponosni smo, da lahko v sodelovanju z Ministrstvom RS za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskim socialnim skladom mladim zaposlenim z ustreznim končanim izobraževanjem nudimo izvajanje aktivnosti, ki so nujne za opravljanje strokovnega izpita na področju vzgoje.

Veseli smo, da so vsi mladi zaposleni, ki so se  vključevali v vzgojno-izobraževalni proces v vrtcu Malček, cilje tudi zelo uspešno dosegali v zadanih rokih.